ANDREA SOLOSOVA

F ASS HION BY ANDREA SOLOSOVA

„Perfect lie“

Ve své bakalářské práci s názvem „ Perfect lie“ se zaměřuji na krásu ve všeobecném pojetí, ale také jako na podstatnou součást módy, trendů a lidských duší.
Ve své práci jsem se pokusila poukázat na to, kde se nachází hranice mezi přirozenou krásou a uměním plastických chirurgů. Problematika, týkající se moderní společnosti, estetického cítění, a psychologie člověka. Bakalářská práce se zabývá vlivem společnosti na lidskou duši a tělem jako nástrojem kdokonalosti, krásou a estetikou vplynutí času.
Soustředí se na hledání řešení a východisek pro pojmy, jakými jsou přirozenost, podstata, vnímání hodnot, hranice psychické i fyzické vuvedeném směru.
Cílem je tedy vytvořit kolekci, do které se promítne duše, dušemá i duše příběhů lidí. Zpracováním je má bakalářská práce intimní výpovědí, názorovým pojednáním kproblematice daného tématu.
Touha, která nás provází celým naším životem, odráží se ve všech sférách našeho konání, často je i tím největším nepřítelem nás samotných, ale není silná natolik, aby bylo možné díky touze jednoho člověka změnit svět. Proto převládá touha změnit alespoň svět nás samotných, náš vzhled, vdomnění krásnějšího vnitřního pohledu na svět kolem.
Touha je jedním zaspektů, které vedou kdokonalejšímu sebevyjadřovánía schopností se zdokonalovat po všech směrech. Chci toužit po krásných věcech, snít svůj dokonalý sen každým dnem a nepřestávat věřit. Nepřestávat věřit v naději na lepší, krásnější a smysluplnější život. Vidět každé ráno vzrcadle toho ideálního lidského tvora, osobu, která svou dokonalostí ohromuje a každým pohybem hýří kolem sebe své silné charisma, ovládá dění kolem sebe pouhým pohledem, zdá se to být tak jednoduché. Toťsen …, ale smířit se srealitou, pravdou, se kterou se naučíme žít a přitom milovat sami sebe i svět, tak jak je nám dáno, bývá mnohdy mnohem složitější a cesta je provázena dlouhým odříkáním. Získat vnitřní harmonii a soulad duše i těla je podle mého názoru ten nejkrásnější dar, kterého můžeme vživotě dosáhnout.
Ztohoto důvodu jsem se ve své bakalářské práci zaměřila na kouzlo plastické chirurgie. Plastická, estetická chirurgie umožňuje přetvářet lidské tělo podle přání nositele. Cílem je poukázat na problém moderní doby a zhlediska lékařského i psychologického dojít kvýsledkům, které dokazují důvody proč dochází knadměrnému využívání těchto lékařských služeb i vpřípadech, které prokazatelně nejsou prováděny ze zdravotních důvodů.

scary beautiful

scary beautiful

Perfect lie by Andrea Sološová

photo by Nora Saparová

Perfect lie by Andrea Sološová

photo by Nora Saparová

„Krásní mladí lidé jsou hříčkou přírody, ale krásní staří lidé jsou umělecká díla.“
Johan Wolfgang von Goethe


„Je krásné být člověkem, je krásné žít životem, je krásné být tím, kým jsi!“


„Chci toužit po krásných věcech, snít svůj dokonalý sen každým dnem a nepřestávat věřit. Nepřestávat věřit v naději na lepší, krásnější a smysluplnější život.“
Andrea Sološová